1. modul

Posted on

Modul 1: 6. 2. – 9. 2. 2020
Témata: seznámení se strukturou výcviku, úvod do systemické terapie (Hellingerovský přístup, základní terminologie, příslušnost k systémům, formy systémů, základy NLP, stavění fragmentů systému).

Příklad:

PŘÍSLUŠNOST K SYSTÉMU

  • princip rovnocenosti příslušnosti
  • princip přímé časové následnosti
  • princip inverzní časové následnosti
  • pricip přednosti vyššího zapojení
  • princip přednosti výkunu a schopnosti
  • metaprincipy

níže text účastnice minulého výcviku (na začátek lehce..

Každý z nás je součástí mnoha systémů, ten první a základní systíém, který se nabízí, je rodinný systém. Pokud rodina funguje, každý zná svou roli a přijímá ji, je uznána jeho příslušnost v systému, děti si váží svých rodičů, rodiče podporují děti a tak dále a systém má zdravé hranice, svá pravidla a rituály v souladu se všemi členy systému… Pak máte štěstí, jste součástí harmického rodinného systému zřejmě už několik generací před vámi.

Pokud tomu tak není a vnímáte neshody v rodinném systému, pocity nespokojenosti, opakující se generační události, zdravotní symptomy, narušené vztahy atd, začínáme stavět konstelaci na vlastní (klientův) rodinný systém. A stačí fragmenty, třeba jen rodiče. A je to tady….Uznat a přijmout své rodiče. A to je začátek, začínáme od kořenů.

PŘÍSLUŠNOST K PRACOVNÍMU SYSTÉMU

Zakázka na nesoulad ve firmě, stavíme konstelaci, zaměstnanci nejsou spokojeni, komunikace a spolupráce vázne. Stavíme systém a hledáme, kde je fokus, kde začít. Najednou nás to všechny nutí se dívat směrem, kde jsme žádného zástupce nestavěli, vlastně máme tady celé vedení, zástupce za týmy atd, až po paní uklizečku a kdopak nám chybí?

Stavíme na místo zástupce, který se cítí jako bývalý zaměstnanec, který byl propuštěn a byl v něm velký pocit křivdy a neuznání, že toho hodně vykonal a bez něj, že by to tenkrát nešlo, vlastně si to myslel až doposud. Tedy do postavení této konstelace. Majitel firmy přesně věděl, o koho jde. Uznáním a rituálem rozloučení a poděkování se upravily energie v systému firmy. Lidé na firmě začali spolupracovat a více podporovat sounáležitost v pracovních procesech. Nic víc a nic míň nebylo třeba dělat. Systém má svá pravidla a řád, tak to je.

Vše plyne tiše v skrytém řádu,
kdo ke mě patří.
kam patřím já,
již oslovením nesouladu
na druhém konci někde v pátém pokolení
je láska co bolí , ukrytá… (R.E.M.)

Přijďte! Výcvik vedou jedni z nejlepších lektorů z Česka, Slovenska a Švýcarska. Doporučená literatura k tomuto tématu pro začátek: knihy od autora Berta Hellingera, zakladatele metody systemických konstelací, a dále úžasná kniha RODINNÉ KONSTELACE (psychoterapie a spiritualita) od Vojtěcha Černého a Miroslava Hajduka, oba dva jsou součástí lektorského týmu.

Zažijte i vy zásadní posuny ve svém osobním životě, kariéře a pohledu na sebe sama. Přihlásit na výcvik se můžete tady.