2. modul

Posted on

Modul 2: 24. 4. – 26. 4. 2020

Témata: úvodní rozhovor a jeho vedení, shazer a psychoterapie a koučink zaměřený na řešení, propojení systemicko-konstelační práce s jinými psychoterapeutickými přístupy, tvorba rodokmenu, sémantika jazyka a tvorba rituálních vět, stavění systémů.

A jsme u druhého modulu výcviku. Začínáme s vedením úvodního rozhovoru. Víte, že celá zakázka (problém, fokus..) je řečena již v prvních třech větách ?

HLAVNÍ PRINCIPY SFBT (TERAPIE ZANMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ..)

Jazyk používaný k vývoji řešení se odlišuje od jazyka, kterým se popisuje problém – jazyk problému je obvykle negativní a zaměřený na minulost, což sugeruje trvalost problému. Jazyk řešení bývá pozitivnější, je v něm více optimismu, zaměřuje se na budoucnost a sugeruje pomíjivost problému. K žádným problémům nedochází neustále, vždy existují výjimky, kterých je možné využít. I malé výjimky mohou znamenat velké změny. Budoucnost je možné vytvářet i s ní vyjednávat – princip se opírá o sociální konstruktivismus. Budoucnost je místo naděje a lidé architekty vlastního osudu.

TVORBA RODOKMENU – čest lidského rodu

Cesta ke kořenům odhaluje hlubší smysl lidské existence. Objevujeme jisté genealogické posloupnosti, na které navazujeme v dobrém i v méně příjemném. Vyslyšet prosby předků není jednoduché. Naše ego se brání závislosti, bojí se být stínem. Chce jít svou cestou. A to není úsečka, ale část nekonečné řeky kolektivního vědomí do kterého jsme vstoupili a nevědomky pokračujeme v tom co jiní před námi započali. Vydat se na posvátnou pouť po svých předcích není hanba. Potřebujeme znát příběhy svých rodičů, prarodičů, jejich rodičů. Osvětlí se nám souvislosti našeho vlastního chování. V moudrosti najdeme pochopení pro jejich selhání, obdiv k jejich vítězstvím. Dostaneme chuť napravit co bylo zkažené a zachránit čest rodu. Patrícia Anzari

Svobodní a silní můžeme být až tehdy, když uspořádáme svůj vztah ke členům rodiny a jejich osudům.“ Bert Hellinger

Doporučená literatura: Bert Hellinger – Rodinné konstelace, Bauer Erich – Karma rodiny-síla předků, Bílý Jan – Láska, vztahy, konstelace, Shazer Steve – Zázračná otázka a mnoho dalších autorů, seznam je součástí materiálu výcviku.

Zažijte i vy zásadní posuny ve svém osobním životě, kariéře a pohledu na sebe sama. Přihlásit na výcvik se můžete tady.