Výcvik systemických konstelací

Modul 3: 17. 6. – 19. 6. 2020

Témata: psychosomatika, tělesné symptomy a jejich vnímání, práce s tělem, zpracování signálů, vnitřní práce, sebevnímání, stavění systémů.

PSYCHOSOMATIKA: jak vytvořit celostní psychosomatický pohled na tělesné fungování a nemoc, psychosomatika je onemocnění v systému zpět.

TĚLESNÉ SYMPTOMY A JEJICH VNÍMÁNÍ: vyjádření symptomů tělesnými pocity (kdo, co a komu v systému se to děje)

 • Bolí mě z toho hlava
 • Dusím se vztekem
 • Mám z toho těžkou hlavu
 • Leží mi to v žaludku
 • Točí se mi z toho hlava
 • Nemůžu to strávit
 • Mám toho hodně na krku
 • Mám toho plné zuby
 • Nemůžu to spolknout… ( malý příklad…)

PRÁCE S TĚLEM, ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ

VNITŘNÍ PRÁCE – SEBEVNÍMÁNÍ – zážitkové metody

STAVĚNÍ MALÝCH SYSTÉMŮ

SYSTEMICKÉ KONSTELACE – krátké představení

Hall a Fagen (1956)
Systém je sada elementů nebo objektů společně, se vztahy mezi těmito objekty a jejich příznaky.
Willkie (1993)
Systémy vznikají tak, že rozlišují elementy, které mají být „uvnitř“ (v systému) a „venku“ (prostředí). Celostní souvislost částí, jejichž vzájemné vztahy jsou kvantitativní intenzivnější a kvalitativně produktivnější než jejich vztahy k jiným prvkům. Tato rozdílnost vztahů konstituuje hranice systému, které oddělují systém a jeho prostředí.

KDY INDIKUJEME SYSTEMICKOU KONSTELACI

Když se dlouho něco opakuje, něco se znovu vrací a je to jakoby vyřešeno a znovu se to vrátí, i když v jiné podobě. Např. Rychle se končící vztahy, opakované nemanželské děti, opakující se onemocnění nebo symptomy (onkologická onemocnění, srdeční infarkty, potraty). Když se v rodině stane hodně úrazů, nehod nebo je tendence k „adrenalinovým“ sportům nebo profesím. Potřeba uzavření, dokončení (např. rozloučení se zemřelým, rozchod partnerů, mrtvě narozené děti, potraty). Když se vytvoří silný blok k některým tématům, procesům, klient má silnou hranici. Může se na proces dívat zvenku a mít lepší odstup (metapozice). Postavení systému může pohnout klienta v jeho individuálním procesu poznání a vývoje. Hledáme spíše klientovy zdroje, než chyby a slabosti. Terapeut, lektor, kouč hledá řešení než aby se orientoval na problém. Nenechává se svést příběhem. Skutečnost je obvykle opakem (nebo úplně jiná), než to, co nám klient předkládá. Když ho necháme dlouho mluvit a vykládá nám svůj příběh, chce nás přesvědčit o své pravdě. Popisem se snaží něčemu vyhnout. Utrpení je často jednodušší než přijmout nějaké řešení, protože utrpení umožňuje bezpečí.

Hellinger: „Nejnebezpečnější jsou nevinní“.

FIREMNÍ A PRACOVNÍ KONSTELACE CÍLÍ K PROBLÉMU V SYSTÉMU

Firemní a pracovní konstelace jsou jedním z velmi efektivních nástrojů, ukazují skrytou dynamiku systémů, která zůstává na pozadí, buď na stejném místě, nebo putuje systémem a znovu se vynořuje u jiného člena systému, týmu nebo oddělení. Výsledkem bývá situace, kdy jednotlivci, týmy nebo i celé organizace zůstávají uvězněni v propletenci složitých vzorců, které oslabují a brzdí obchod a jsou zdrojem těžkosti jak na poli firemní kultury, tak při vedení lidí a dosahování výsledků. Právě zde se nejlépe uplatní pohled z perspektivy celého systému.

DRUHY KONSTELACÍ

 • rodinné systémy
 • pracovní a organizační konstelace
 • abstraktní
 • zdravotní symptomy
 • konstelace fragmentu (práce s tetralemou)
 • konstelace osobních mýtů, pohádek, příběhů, snů
 • skryté systémy
 • konstelace traumat
 • součást jiné formy terapie (např. při terapii pevným objetím)
 • experimentální systémy – filmové a divadelní scénáře, politické konstelace, dějinné události

Zažijte i vy zásadní posuny ve svém osobním životě, kariéře a pohledu na sebe sama. Přihlásit na výcvik se můžete tady.