Výcvik systemických konstelací

Modul 4: 18. 9. – 20. 9. 2020

Témata: psychické onemocnění, projevy, signály, systémy a psychické onemocnění, trans, změněné stavy vědomí, stavění systémů.

Změněné stavy vědomí

….“Jediným cílem vstupování do stavů neobvyklé reality je načerpat z nich to, co potřebujeme, abychom pochopili zázračnou povahu obvyklé reality…“ Carlos Castaneda

Změněné stavy vědomí (ZSV) a procesová psychologie

Alterovaným stavem vědomí rozumíme stav nebo zážitek, se kterým se normálně neidentifikuje, který je mimo konsenzuální reality. Pokud jsme v ZSV, je těžké pracovat na sobě, nevíme, která část pracuje. Reagujeme na něco, o čem mnoho nebo vůbec nevíme.
 V tomto stavu je klient nesmírně citlivý na postoj terapeuta, který ho chce změnit… Pokud ho budu chtít změnit, bude se cítit kritizován, pokud s ním budu soucítit, bude se také cítit kritizovaný, pokud se budu snažit vyhýbat se kontaktu s tímto stavem klienta, bude se cítit nepochopený… Další informace o systemické konstelační práci a s klienty v ZSV, zdroje, informace a praxi, vše je součástí výcviku a práce se systémy.

Příklad:

Čtvrtinový trans, u nichž je odezva na komunikaci mírně zpomalena nebo nelnoucí (stav, když jsme ospalí, něčím se vnitřně zabýváme, když se obracíme na někoho, i když o to nestojíme, když komunikujeme ve společnosti, která nás nezajímá)
. Poloviční trans je stav, kdy jsou reakce silně opožděné nebo velmi nepřiléhavé k tématu. Přitom máme pocit, že jsme s druhým člověkem ve spojení, můžeme něco dělat se silným zaujetím. Děti např. když jsou ponořeny do hry. Pokud je potřeba, z tohoto transu víme vystoupit. Obvykle je signálem skleněný pohled a nesoustředěnost….. (příspěvek lektorů, malá ochutnávka tématu..)

Z pera účastníka výcviku

Větší část dne můžeme prožívat a prožíváme v transových stavech, víte to? U systemických konstelací se setkáváme s transovými stavy velmi často a učíme se intervence, které pomáhají udržet pozornost a pracovat s klientem v takové hladině vnímání, kdy je to pro proces a pro klienta bezpečné a přínosné. Tyto stavy jsou i potřebné pro proces přenosu energie, klient se napojuje na jiné zdroje a tím se mu podstatně rozšiřuje schopnost vnímání z více úhlů pohledů najednou. Použití v praxi je ve všech oblastech našich životů.

Příběh o zesíleném zvuku

Při své řídící pozici jsem býval často přehlcen nedostatečným odstupem od záležitostí, které je možno nazvat jako stresující a vyžadující okamžité řešení. Když tento stav trval více let, tělo reagovalo už samo a při zátěžových situacích ihned spustilo to staré, co už znalo, poplach, jeden způsob úhlu pohledu (první nabídka mého psyché) a mírnou paniku a stres. A chuť na kávu.

Již v průběhu absolvování výcviku při stejné situaci v práci docházelo k jiným reakcím. Při zátěžové situaci si tělo samo hledalo nové cesty, jde do hlubokého klidu, mírného transu, v němž vnímám více například zvuky, až detailní titěrné prasknutí nebo ťukání na klávesy, každý zvuk má svou notu a tón a potřebuje pozornost, a najednou je to celá píseň. A vidíte, už jsem vás odvedl od tématu, přesně tak, stačilo na chvíli odvézt od tématu řešení, stačí pár minut, pak se vracím zpět a najednou mi problém přijde legrační, vždyť je to výzva a chodí nápady a řešení, které jsem dříve tak vyrovnaně a cíleně nebyl schopný vidět.

Napojuji se na jiné zdroje než doposud a více přemýšlím systemicky, jak vidět situaci z jiné perspektivy, občas provedu systémové cvičení, tak jsem si ho nazval, abych získal větší přehled o situaci. Hledám nové inspirace v každé výzvě, která přichází. Nic není špatně, někdy jsem se ještě bránil, protože to přece nemůže být tak jednoduché, je, je to velmi jednoduché. Zvláště v řídící pozici (od rodiny po zaměstnance a tchýni ? ). Naučil jsem se více dovedností než v cílených seminářích orientovaných na leadership.

A kdo říká, že to není jednoduché ? Je to moje část – vnitřní kritik, soudce, nebo někdo z mých předků, které pokolení, proč, co se stane když to bude jednoduché. Komu se už tak nebudu podobat, když to pro mě je jednoduché. Možná tátovi. Už vím. Výcvik doporučuji. Možná bych napsal, že všem.

PŘÍSPĚVKY LEKTORŮ OPĚT KE ZMĚNĚNÝM STAVŮM VĚDOMÍ

ZSV a psychedelické látky

ZSV můžeme trénovat pomocí meditací, jógových cvičení, mystických technik (dervišským tancem), holotropním dýcháním, šamanskými technik
ami. Tyto přístupy vyžadují dlouhý, často celoživotní proces, velkou sebekázeň a trpělivost použití psychedelických látek je něco jako „instantní“ mystický prožitek. Připomínáme, že v mnoha přírodních kulturách bylo a je bádání pomocí psychotropních rostlin stejně celoživotní prací vyžadující až extrémně dávky disciplíny a vnitřní síly)

ZÁŽITKY PO ZSV

Lidé po zážitcích v ZSV často čelí faktu, že jsou se svým poznáním osamoceni
. Že většina společnosti je podobnému typu duchovní cesty nastavena spíše negativně. 
Jsou vystaveni riziku pobytu na psychiatrii
. Jsou přesvědčeni, že jejich rozšířené vědomí přinese hlubokou proměnu společnosti, změnu hodnot a řešení problému, které způsobuje konzumní společnost.

ZKRATKY KE ZMĚNĚNÝM STAVŮM VĚDOMÍ

Závislosti – stáváme se závislými vůči těm částem naší osobnosti, které jsme potlačili nebo které se zdráháme integrovat.
 Závislost se nám snaží tyto části zpřístupnit
?????
 Které látky nebo jídlo máte tendenci nadměrně užívat? Všímejte si nutkání, touhu. 
Jsou ta látka nebo jídlo pro vás nebezpečné
? Pokud nás to může dokonce zabít (v konečném důsledku je to přechod z jednoho stavu do druhého), co je dobré na sebevraždě? 
Je něco šamanské na vašich tendencích k závislosti,? Je ve vaší závislosti něco jako posednutí duchem? Jak ten duch vypadá?
 Vidíte své závislosti i ve vašich raných dětských snech? Vzpomínáte si na nějaký z nejstrašnějších obrazů? (příspěvek lektorů, malá ochutnávka k tématu)

A začínáme oslovovat naše duchy, stíny, strachy a také způsoby jak je v sobě najít a transformovat, učíme se teorii a pilujeme praxi, stavíme systémy na zakázky klientů, poznáváme sami sebe, přijímáme všechny AHA momenty a jedeme dál k dalšímu příspěvku 5. modulu výcviku.

Přihláška na výcvik systemických konstelací tady. Těšíme se na vás!