Výcvik systemických konstelací

Modul 5: 27. 11. – 29. 11. 2020

Témata: základy psychotraumatologie, vytváření zdrojů, signály traumata a sebeobrany, využívání kreativních přístupů (hudba, tanec, bojová umění, meditace, výtvarná tvorba, literární tvorba…), stavění systémů.

Když vyneseš napovrch to, co je ve tvém nitru,
Potom to, co je ve tvém nitru, je tvé vykoupení,
Pokud to, co je uvnitř tebe, nemá být vyneseno na povrch,
Pak to, co je uvnitř tebe, tě zničí…
Gnostikové evangelium

Trauma je jednou z nejdůležitějších zkušeností s nerovností mezi ohrožujícími faktory a individuálními manažerskými schopnostmi. Trauma není definováno konkrétní situací, nýbrž tím, jak je tělo schopno řídit událost. (Fischer, Riedesser)

Trauma je biologicky neúplná reakce těla na přežívající, život ohrožující situaci (Peter Levine, 2001).

Trauma je opožděná, protahovaná odpověď na stresovou událost nebo situaci krátkého nebo dlouhého trvání, která má výjimečně nebezpečný nebo katastrofický charakter a která by pravděpodobně způsobila hluboké rozrušení téměř u kohokoliv. (Smolík, 2001)

Trauma je primárně psychofyziologická zkušenost, i když nezpůsobila žádné tělesné zranění. (B.Rothschild, 2007)Signály jsou často neverbální

Regrese v chování (jsou unavené, bolavé, melancholické, jako by byly emocionálně prázdné)
. Nízká sebedůvěa, popisující se jako strašná, nevěří, že by bylo možné je milovat
. Identifikujtee s rozbitým zbožím
. Přinášejí pocity viny, špíny, ničení, nenávist k některým částem těla. Bulimie nebo anorexie (PPP). Mají buď slabý společenský pocit, nebo jsou příliš zralí
. Nedůvěra dospělých se někdy projevuje nadměrnou provozuschopností, tolerancí, někdy až k tomu, že jsou svedeny.
 Mohou mít sebevražedné tendence, špatné výsledky ve škole, nejsou schopny vytvořit přátelství
Výkres dítěte jako pomocný diagnostický nástroj.

A další diagnostiky osobností, jak se chování projevuje při běžných činnostech a komunikaci, jak s těmito informace pracovat v systemických konstelacích.

Jaké jsou signály, že se jedná o trauma, metody práce s traumaty a ošetření traumatu (přepis limbického systému, technika pálení dřeva, zpracování traumatu formou přímého prožitku, jak ošetřit retraumatizaci…). A opět hledáme zdroje a techniky a přístupy ke zpracování traumatu nebo při retraumatizaci atd, budeme pracovat s tělem, malovat, psát a další…

Reference účastníka

Vždy, když se v tématu klientů objevila zkušenost s úmrtím dítěte v době porodu nebo před ním, necítila jsem se dobře. Dělaly se mi mžitky před očima a to i při běžném rozhovoru, který se týkal tohoto tématu.

Při postavení konstelace jedné z uchazeček výcviku jsem dostala roli v jejím systému.. Tam jsem si měla možnost uvědomit, že energetická vazba, síla lásky k dítěti, byla velmi silná a že jedna moje traumatizovaná část byla stále přítomna u zemřelého dítěte. Tento vhled mi umožnil dále pracovat na tomto tématu, zpracování traumatu narození mrtvého dítětě. I když už to bylo hodně let zpátky, dávalo mi smysl na tom pracovat a dostala jsem vysvětlení ke svému současnému vztahu ke svým dalším dětem a partnerům.
Nedokázala jsem si dříve udržet zdravou hranici při výchově a neustále byla k dispozici a to mnohdy a často na úkor sama sebe, abych zase nepřišla o své děti. Mé dcery zastupovaly mou nepřítomnou energii v partnerském svazku (parentifikace), partner chtěl, abych pro něho byla přítomna, ale já dávala přednost dítěti, které jsem ztratila a posléze dalším dětem.

Na tento vhled navazovaly individuální sezení a několik let usazené trauma se začínalo rozpouštět. Mám více síly a jsem schopna si udržet zdravé fungování v rodině a své hranice. Partner mě začal „vidět“ a náš vztah zaznamenal velkou transformaci. Změnilo se mé pracovní prostředí, náplň práce a náhled na život. Začínám život milovat, naprosto, zcela a oddaně. Ještě mě napadá nerušeně.
Někdy stačí systém jen otevřít a vše začíná pracovat a děje postupně navazují na sebe, snad by to nešlo ani takto skvěle naplánovat. Synchronicidy. Možná bych dodala a vše má svůj čas.

Zažijte i vy zásadní posuny ve svém osobním životě, kariéře a pohledu na sebe sama. Přihlásit na výcvik se můžete tady.