O výcviku

Zakladatelem metody systemických konstelací je Bert Helinger. Konstelace jsou vhled do systému (rodinných, firemních, společenských) pod povrchem viditelného. Metoda systemických konstelací odhaluje vliv, jaký na nás energetické vzorce mají a jakou úlohu hrajeme v kontextu celku. V konstelaci hledáme zdroje a příčiny, které svým zpracováním uvolňují energie v systémech, kam každý z nás patříme ať jsme si toho vědomi, či nikoliv.


Výcvik je určen lidem, kteří se zajímají o svůj proces individualizace v kontextu své rodiny, společenského prostředí a svých snů. Je doporučený pro lidi se zájmem o svůj osobní rozvoj a osobnostní vývoj. Vhodná je pro profesionály pracující s rodinami, těžkými osudy, traumaty, lektory osobního rozvoje, kouče, terapeuty, lékaře a managery. Získejte technika a účinná metoda pro práci se sebou a druhými lidmi.


Výcvik zahrnuje širokou oblast teoretického zázemí, osobní rodokmeny, společenské události, základy psychiatrie, psychosomatiky, poznávání mytologie a pohádek, vývojovou psychologii, základy kybernetiky, morfogenetiky, historie a filozofických přístupů.

Harmonogram a témata výcvikových modulů

1. MODUL: 7. 2. - 9. 2. 2020

 • Seznámení, připomínkování struktury výcviku
 • Úvod do systemické terapie, Hellingerovský přístup, základní terminologie
 • Příslušnost k systémům
 • Formy systémů
 • Základy NLP - trénink vnímání, přijímání zpětné vazby
 • Stavění fragmentů systémů

2. MODUL: 24. 4. - 26. 4. 2020

 • Vedení úvodního rozhovoru
 • Shazer a krátkodobá psychoterapie
 • Propojení systemické - konstelačního práce s jinými psychoterapeutickými přístupy
 • Tvorba genogramu
 • Sémantika jazyka a tvorba rituálních vět
 • Stavění systémů

3. MODUL: 19. 6. - 21. 6. 2020

 • Psychosomatika
 • Tělesné symptomy a jejich vnímání
 • Práce s tělem, zpracování signálů
 • Vnitřní práce, sebevnímání
 • Stavění malých systémů

4. MODUL: 18. 9. - 20. 9. 2020

 • Psychické onemocnění, projevy, signály
 • Systémky a psychické onemocnění
 • Změněné stavy vědomí
 • Stavění systémů

5. MODUL: 27. 11. - 29. 11. 2020

 • Základy psychotraumatológie
 • Vytváření zdrojů
 • Signály traumata a sebeobrany
 • Využívání kreativních přístupů (hudba, tanec, bojová umění, meditace, výtvarná tvorba, literární tvorba ....)
 • Stavění systémů

6. MODUL: 15. 1. - 17. 1. 2021

 • JUNG analytický přístup
 • Teorie morfických polí, archaické vzorce
 • Těžké systémy, válka, násilí, vězení, lágry, znárodnění, zrada
 • Osobní historie
 • Stavění systémů

7. MODUL: 12. 3. - 14. 3. 2021

 • Historie a systemický dosah
 • Síla místa
 • Symbolika, sny a systemická práce, práce s časovými osami
 • Stavění systémů

8. MODUL: 7. 5. - 9. 5. 2021

 • Náhradní rodinná péče a systemický pohled, rituály, životní mýty
 • Kultura a společenské vlivy
 • Iniciační a přechodové rituály, modely stylů
 • Otevřená témata
 • Stavění systémů

9. MODUL: 25. 6. - 27. 6. 2021

 • Mytologie a pohádky
 • Pohádky, příběhy, písničky s dětství a jejich význam v systemické-konstelačního práci
 • Systemy v individuální práci - časová osa, symboly, karty předků, práce s fotkami ...
 • Otevřená témata
 • Stavění systémů

10. MODUL: 17. 9. - 19. 9. 2021

 • Pracovní a organizační systémy
 • Skill a metaskill a jak se s nimi kontaktovat
 • Humor a smích v konstelačního práci
 • Otevřená témata
 • Stavění systémů

Závěrečná zkouška 22. 10. - 24. 10. 2021

 • Zpracovaná písemná práce s tématem podle osobních preferencí v rozsahu 10 - max. 15 stran
 • Ústní zkouška z teorie
 • Praktická zkouška (postavit systém, reflektovat své intervence, popsat styl práce, dynamiku systému a vizi)

Hotel Akademie Hrubá Voda

Hlubočky u Olomouce 

www.hotelhrubavoda.cz

cena noclehu  je 530,-Kč osoba/1 noc, 750,- jednolůžkový pokoj samostatný  se snídaní ( hradí si klienti sami)

stravování zajištěno na místě výběrem z menu (hradí si klienti  sami)

CENA DVOULETÉHO VÝCVIKU JE 43  500, -Kč  jednorázově nebo  (splátky 25 000, - do 20.1.2020 a 9 x 2850,- splátky měsíčně).

uzávěrka přihlášek je 30 ledna 2020

Bližší informace o výcviku

Proč je výcvik vhodný i pro MUŽE?

Jak se osvobodit ze sevření své mysli pomocí strukturálních metod? Jde o výcvik, práci se systémy a vzorci, kde se dostáváme nad mysl, to znamená že i nad čas a prostor do vědomí a odhalujeme příčiny nesouladu v našich životech. Objevujeme svoji svobodu, rozšiřujeme aktivitu mozku, zlepšují se i tělesné procesy dýchání, mizí stísněnost, obavy, […]

5. modul

Modul 5: 27. 11. – 29. 11. 2020 Témata: základy psychotraumatologie, vytváření zdrojů, signály traumata a sebeobrany, využívání kreativních přístupů (hudba, tanec, bojová umění, meditace, výtvarná tvorba, literární tvorba…), stavění systémů. Když vyneseš napovrch to, co je ve tvém nitru, Potom to, co je ve tvém nitru, je tvé vykoupení, Pokud to, co je uvnitř […]

4. modul

Modul 4: 18. 9. – 20. 9. 2020 Témata: psychické onemocnění, projevy, signály, systémy a psychické onemocnění, trans, změněné stavy vědomí, stavění systémů. Změněné stavy vědomí ….“Jediným cílem vstupování do stavů neobvyklé reality je načerpat z nich to, co potřebujeme, abychom pochopili zázračnou povahu obvyklé reality…“ Carlos Castaneda Změněné stavy vědomí (ZSV) a procesová psychologie […]

Zajímá mě více

Přihláška na výcvik

Napište nám e-mail, že máte zájem o účast na výcviku a my se Vám brzy ozveme zpět se všemi detaily a přihláškou.

Registrační e-mail zašlete na adresu:

tel: 608 854 409 MARIE RUBÁ