Popis výcviku

Posted on

Systemické konstelace a jejich výcvik

Garant výcviku je PaedDr. Zlata Šramová, spolupracující lektoři Ivan Verný M.D., PhDr. Miroslav Hajduk, PhDr. Vojtěch Černý,P.D, Mgr. Ivana Rosi, Mgr. Eva Pávková, Ing. Richard Opěla.

Zakladatelem metody systemických konstelací je Bert Helinger. Konstelace je vhled do systému (rodinných, firemních, společenských a dalších mnoha systémů.). Konstelace odkrývá vztahové energetické vzorce v systémech pomocí prostorového a vzájemného uspořádání prvků a dynamiku a tok energie, která mezi těmito prvky funguje. Metoda odhaluje vliv, jaký na nás tyto systémy mají, jakou úlohu hrajeme v kontextu celku. V konstelaci pracujeme s obrazy vnitřní reality a dáváme jim prostor pro vývoj a větší harmonii. Hledáme zdroje a uvolňujeme energie v systémech. Jedná se o práci s kvantovou energií v morfických polích. Již pozorovaný objekt se dává do pohybu a dochází k pozitivním změnám v systémech.

Pro koho je výcvik na konstelace určený?

Výcvik je určen lidem, kteří se zajímají o svůj proces individualizace v kontextu své rodiny, společenského prostředí a svých snových procesů. Je doporučená pro lidi se zájmem o svůj osobní rozvoj a osobnostní vývoj. Dále pro profesionály pracující s rodinami, těžkými osudy, traumaty, lektory osobního rozvoje, kouče, terapeuty, lékaře, managery a všechny jako seberozvojová technika a zároveň účinná metoda a nástroj pro práci s lidmi.

Výcvik zahrnuje širokou oblast teoretického zázemí, osobní rodokmeny, společenské události, základy psychiatrie, psychosomatiky, poznávání mytologie a pohádek, vývojovou psychologii, základy kybernetiky, morfogenetiky, historie, filozofických přístupů, základy komunikace.

Absolventi mají schopnost zvýšeného vnímání verbálních a neverbálních signálů, umí používat hypnoterapeutické intervence, definovat terapeutický kontrakt, vypracovat klientovy cíle. Zároveň umí používat systemické konstelace na objasňování a změny systemických struktur, ať už prostřednictvím symbolů (individuální práce) nebo pomocí účastníků skupiny. Absolvent/ka výcviku je kompetentní pomoci klientovi spatřit a zpracovat dynamiku jeho systémů a najít možné intervence pro lepší využití svých zdrojů a zpracování svých somatických symptomů. Výcvik je ukončen závěrečnou zkouškou.