Představení lektorů

Posted on

PaedDr. Šramová Zlata

Garant výcviku a lektorka

Psychoterapeutka a léčebná pedagožka s 20letou praxí v klinické oblasti v psychiatrických zařízeních – Kremnica, Bratislava. Absolvovala dlouhodobý dynamický výcvik a dlouhodobý výcvik Procesorientovanej psychologie a krátkodobé výcviky (jedno až dvou letý) dramatoterapie, arteterapie, základy traumatologie KIP, NLP. Je lektorkou Školy lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové. 15 let se věnuje systémovým rodinným konstelacím. Jejím učitelem byl Ivan Verny. Vede a organizuje otevřené semináře v ČR a SR. Je jednou ze tří lektorů, kteří vedli výcvik „Integrace procesové práce v systemických strukturách“ na Slovensku. V současnosti pracuje s individuálními klienty, věnuje se problematice doprovázení umírajících, práci s kóma a aktivačním formám práce se seniorskou populací (zejména s dg. ACH) a jejich rodinami. Spolupracuje s PdF UK v Bratislavě, je lektorkou školících akcí zdravotních a sociálních pracovníků – spolupracuje s několika organizacemi. Je supervizorkou systemické – konstelační práce. Je držitelkou Evropského certifikátu psychoterapie. Její koníčky jsou staré lidové techniky, pohádky, cyklistika.

Ivan Verny, M.D.
Psychiatr a psychoterapeut s 33letou privátní praxí v Curychu. Certifikovaný absolvent výcviku Procesorientované psychoterapie (Lehranalytik a supervizor), Ericsonovské psychoterapie, NLP a supervize zaměřené na umělecké metody (coaching a supervize teamů). V Čechách a na Slovensku vyučuje POP (Procesorientovaná psychologie) od roku 1990 a systemické konstelace od roku 1995. Má nástavbové vzdělávání pro práci s traumatickými stavy (P. Levin, B. Rothchild). V současnosti kromě své praxe vede coaching kádrů a teamů v různých organizacích, výcviky POP ve Švýcarsku, v Čechách a na Slovensku. Je držitelem Evropského certifikátu Psychoterapie.
Miluje svou ženu, své dcery, přátele, svou práci a hudbu, tanec, zpěv, vaření marmelády a práci s dřevemIvan vede velmi inspirativní semináře v rámci procesové psychologie, spojuje práci s tělem, s konstelačními a jinými přístupy. Jeho semináře najdete na stránkách www.proceswork.sk a vede také sebespoznávací semináře pro muže.
PhDr. Vojtech Černý, Ph.D.

Je absolventem psychologie, věnuje se klinické psychologii. Založil nestátní zdravotnické psychologické zařízení Cervoy zaměřené na poradenství, diagnostiku, organizování seminářů, kurzů, zážitkových skupin. Absolvoval výcvik pro vedoucí tréninkových skupin (pod vedením odborníků z SRN, USA), má II. atestaci z psychoterapie, ukončené vzdělání v rodinných konstelacích (Jan Bílý) výcviku „Integrace procesový práce v systemických strukturách“ (Věrný, Šramová, Konečný). Věnuje se ambulantní praxi, školí, přednáší a staví systémy v celé ČR, SR, je členem několika odborných společností. Je autorem několika knih a výukových filmů pro obchodníky, manažery a veřejnost. Jako spoluautor se podílel na publikaci věnované základem systemické práce (výborná kniha, velmi doporučujeme pro základní přehled orientace se v systemických konstelacích). www.psychologiebrno.cz.

Mgr. Eva Pávková

Je absolventkou psychologie na FF Masarykovy univerzity v Brně. Vyučovala psychologii, působila na Lince důvěry, v azylovém domě, řadu let pracovala s adoptivními rodiči, pěstouny a jejich dětmi na národní i mezinárodní úrovni. Absolvovala semináře procesorientované psychologie, výcviku „Integrace procesové práce v systemických strukturách“ u Ivana Verného a Zlaty Šramové, výcviky v mediaci a také v homeopatii. Má soukromou praxi, kde kombinuje své znalosti psycholožky, homeopatky, mediátorky a lektorky konstelací. Přednáší studentům, sociálním pracovnicím, homeopatům, mediátorům, advokátům, žadatelům o náhradní rodinnou péči.
Konstelace staví od roku 2003 na svých seminářích i při individuálních konzultacích v Brně a Praze. Stále nachází díky metodě novou inspiraci nejen pro práci s klienty a nadšeně sleduje změny, které jim přináší do života. Nejnověji ji nadchla zkušenost s konstelacemi při práce s dětmi. www.evapavkova.cz

Ing. Richard Opěla

Ukončil technickou kybernetiku VUT FE Brno, postgraduál efektivního manažera a marketingu v praxi. Od roku 2001 absolvoval sérii seminářů procesorientované psychologie, neurolingvistického programování a systemických konstelaci. Absolvoval výcvik Systemické a rodinné konstelace (Jan Bílý) a „Integrace procesový práce v systemických strukturách“ (Věrný, Šramová, Konečný). Vede pravidelné konstelace semináře od roku 2006. Zajímá se o mužské skupiny, iniciace, rituály a jejich integraci do našich každodenních životů. Je vášnivým jachtařům a navigaci z oceánů hledá iv našich životech. Richard pořádá systemické konstelace v Ostravě, termíny jeho seminářů najdete zde: http://www.systemika.info/index.htm.

Mgr. Ivana Rosi

Ukončila studium psychologie na FF Masarykovy Univerzity v Brně. V praxi se orientuje na klinickou psychologii. Pracuje ve Fakultní nemocnici u sv. Anny ze zaměřením na psychoterapii, konziliární a vzdělávací činnost a jako odborná asistentka přednáší Psychosomatika na Masarykově univerzitě na Lékařské fakultě a Fakultě psychologie. Absolvovala Základní výcvik v poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta (Rogers, PCA), výcvik Jungiánská orientované psychoterapii a v současnosti je ve výcviku KIP. Z dalších oblastí absolvovala dva cykly základního homeopatického vzdělávání (Boiron), kurzy ROR, semináře POP, kurz dynamické psychoterapie. Ukončila nadstavbový psychoterapeutický výcvik „Integrace procesové práce v systemických strukturách“.

PhDr. Miroslav Hajduk

Klinický psycholog, psychoterapeut, traumaterapeut a supervizor, absolvent řady psychoterapeutických výcviků, nositel evropského certifikátu psychoterapie EAP, žák indické guru kundaliní mahájógy, certifikovaný lektor konstelací s praxí od roku 2003, předseda České asociace systemických konstelací (ČASK), organizátor a aktivní přispívatel českých systemických konferencí, spoluautor odborné publikace Rodinné konstelace, psychoterapie a spiritualita (Computerpress). Ve své práci se mimo jiné specializuje na práci s traumaty. www.terapiehajduk.cz

MUDr. Ivana Wurstová

Ivana Wurstová je doktorka v oboru neurologie a rehabilitační medicíny. Absolvovala řadu kurzů a atestací v těchto oborech. Prošla bohatou praxí v systému našeho zdravotnictví . Její profesní i životní cestou se stalo spojování tradičních i netradičních metod při léčení klientů. Jednou z cest, kterou používá jsou konstelace. Preferuje skupinovou práci, ale pracuje i  individuálně s propojením východní medicíny, fytoterapie, akupunktury a dalších postupů. Konstelace staví od r.2009. Konstelační výcvik absolvovala u dr. Wilfrieda Nellese / Německo/,  kde si osvojila krom základní práce i Nellesův koncept  – Proces životní intergrace .Vlivem cestovatelských zkušeností, včetně návštěvy Peru a zkušeností se změněným stavem vědomí využívá v seminářích šamanských postupů a rituální práce. V práci klade důraz zejména na uvědomění si vlivu vztahu k předkům na náš život, zdraví a životní úspěšnost. www.ivanawurstova.cz

Z pera organizátorů výcviku

Miro spolu s Vojtou napsali výše zmiňovanou knihu Rodinné konstelace, která obsahuje základní přehled informací o systemických konstelacích. Před ústní zkouškou byla nenahraditelným pomocníkem – něco jako mapa – rychlý zdroj principů a postupů v systemických konstelacích, pokud neseženete na trhu, rádi vám vyhotovíme kopii této knihy, napište nám).

Zažijte i vy zásadní posuny ve svém osobním životě, kariéře a pohledu na sebe sama. Přihlásit na výcvik se můžete tady.