Proč je výcvik vhodný i pro MUŽE?

Posted on

Jak se osvobodit ze sevření své mysli pomocí strukturálních metod? Jde o výcvik, práci se systémy a vzorci, kde se dostáváme nad mysl, to znamená že i nad čas a prostor do vědomí a odhalujeme příčiny nesouladu v našich životech.

Objevujeme svoji svobodu, rozšiřujeme aktivitu mozku, zlepšují se i tělesné procesy dýchání, mizí stísněnost, obavy, strach ze selhání a úzkosti. Místo toho se spíná proces sebe obnovy tvůrčích dovedností, síla, schopnost být aktivní ve všech částech života s klidem uvnitř sebe. Evokuje se schopnost zdokonalovat se procesně, přichází nové životní cesty a výzvy. S touto schopností vyvolanou vlastním prožitkem se daří lepší propojení s cílem svého povolání a s lidmi kolem sebe.

Stává se z vás člověk, který je vyhledávaný a oblíbený, protože přítomnost vědomí (vědomého života) ve vás vyvolává potřebu sdílení u ostatních lidí. Uvolní se vztahy a sevření kolem vás. To vše můžete nabídnout nejen sami sobě, ale i ostatním lidem, se kterými přicházíte do kontaktu.

Začínáme C. G. Jungem, pokračujeme Bertem Helingerem a jdeme dále k současné kvantové fyzice Ervina Laszla, Goswamiho, míjíme archetypy a prenatální matrice, rezonanci morfogenetických polí. Pokračujeme u vědomí, ve kterém se stýkají všechna klasická, vědecká a mystická učení. Cíl je zlepšit kvalitu života a jeho smysl. Podílet se aktivně na budování světa přátelským a soucitným postojem, který začíná u každého z nás.

Prožijete si přímé zážitky týkající se magie slova (na začátku bylo slovo, zvuk, velký třesk). Naučíte se správně používat slova. Je veliký rozdíl v tom, jak vibrace slov používáme. Výcvik není založen jen na proškolení a výuce, učíte se vlastními prožitky, které byste jinak sbírali mnoho let. Tady máte možnost tyto zkušenosti, zahustit a zvládnout rychleji. Bez toho, aby se vám dané situace přihodily v životě, můžete čerpat výhody z toho, že prožitky například vztahových konfliktů, pracovního nesouladu, porodu, smutku, nirvány, dokonalého mileneckého partnerství, přátelství. Vše můžete prožít vlastními emocemi a tím nabudete neuvěřitelné zkušenosti, které zúročíte nejen ve svém životě, ale i při práci s ostatními. Získáte logické nástroje, jak využívat toho, co se naučíte ve všech oblastech svého života. Osobní, profesní, vztahové, rodové, vize budoucnosti, světa.